Skip to content

Seinäjoen reserviläiset ry:n standaarin säännöt

Seinäjoen Reserviläiset ry:n standaarin säännöt

1 §

Standaari on pystymallinen. Sen värit ovat ylhäältä alaspäin valkoinen ja sininen. Valkoisessa
osiossa on kuvattuna Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien liitto ry:n logo mustan, hopean ja
sinisen värisenä. Sen alaosassa on Seinäjoen kaupungin vaakunan muurikuvio. Kussakin
kielekkeessä on valkea tupsu. Standaaria säilytetään metallitangossa, joka on kiinnitetty
marmorilaattaan. Standaari on otettu käyttöön vuonna 1974.

2 §

Seinäjoen reserviläiset ry:n standaari voidaan myöntää yhdistyksen johtokunnan päätöksellä
seuraavasti:
a) henkilölle, joka toimii tai on toiminut yhdistyksen johtokunnassa ja viettää merkittäviä
syntymäpäiviä (50 vuotta tai enemmän). Henkilön on oltava luovutushetkellä yhdistyksen
jäsen;
b) henkilölle, joka on huomattavasti tukenut yhdistyksen toimintaa tai itse aktiivisesti
osallistunut yhdistyksen työhön;
c) liitolle, piirille tai yhdistykselle huomionosoituksena ansiokkaasta toiminnasta
vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi;
d) onnittelutarkoituksessa sellaiselle yhdistykselle, jonka kanssa harjoitetaan yhteistoimintaa;
e) tukitoiminnasta järjestöille tai liikelaitoksille;
f) puolustusvoimille, niiden joukko-osastoille (vast.) sekä muille viranomaisille;
g) ulkomaiselle henkilölle tai maanpuolustusyhteisölle, joka on edistänyt yhdistyksen
toimintaa kansainvälisten suhteiden luomisessa tai ylläpitämisessä ja
h) muissakin tilanteissa johtokunta voi myöntää standaarin harkintansa mukaan.

3 §

Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä yhden johtokunnan jäsenen kanssa voi kiireellisissä
tapauksissa myöntää standaarin näiden sääntöjen puitteissa.

4 §

Sama henkilö tai yhteisö voi saada vain yhden yhdistyksen standaarin.

5 §

Standaarin jalustaan kiinnitetään laatta, johon kaiverretaan saajan nimi, saantipäivämäärä,
(vuosipäivä) sekä Seinäjoen Reserviläiset ry.

6 §

Myönnetyistä standaareista ylläpidetään luetteloa yhdistyksen sihteerin toimesta.

7 §

Standaarin säännöt vahvistaa yhdistyksen johtokunnan kokous.
Nämä säännöt on hyväksytty Seinäjoen Reserviläiset ry:n johtokunnan kokouksessa marraskuun 27.
päivänä 2006.