Skip to content

Seinäjoen reserviläiset, ansiomitalin säännöt

Seinäjoen Reserviläiset ry.

YHDISTYKSEN ANSIOMITALIN SÄÄNNÖT

1 § Perustaminen

Yhdistyksen ansiomitali on perustettu vuonna 2001 ja sen on suunnitellut Lasse Arovuo.
Ansiomitaliin on lisätty uusi luokka – soljen kera – vuonna 2011.

Ansiomitalissa on kaksi luokkaa:
– Seinäjoen Reserviläisten Ansiomitali soljen kera (SJKRES am sk)
– Seinäjoen Reserviläisten Ansiomitali (SJKRES am)

2 § Ulkonäkö

Seinäjoen Reserviläisten Ansiomitali on tompakista lyöty pyöreä mitali, jossa 5 mm leveällä ulkoke-
hällä lukee teksti ”SEINÄJOEN RESERVILÄISET RY.” Mitalin keskuskuviona on musta-sini-valkoinen
Reserviläisliiton risti ja sen alla sininen sakarakuvio. Mitali on väritykseltään pronssi, kuviot ovat
emaloituja.

Mitalin läpimitta on 30 millimetriä ja paksuus 2 millimetriä. Mitaliin kuuluu 30 millimetrin levyinen
nauha, jonka keskellä on 10 millimetrin levyinen musta juova, jonka molemmin puolin on 5 mm le-
vyiset valkea ja sininen juova.

Soljen kera myönnettävän ansiomitalin nauhaan kiinnitetään lisäksi 11 mm leveä ja 14 mm korkea
hopeanvärinen havunoksatunnus.

Ansiomitali, siihen kuuluva nauha ja solki ovat oheisen kuvan mukaiset.
Mitalit ovat numeroituja.

3 § Myöntämisperusteet

Tunnustukseksi Seinäjoen Reserviläiset ry:n tarkoitusperien edistämisestä ja yhdistyksen hyväksi
tehdystä työstä voidaan yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle myöntää yhdistyksen ansiomitaleita
seuraavasti:

Seinäjoen Reserviläisten Ansiomitali soljen kera (SJKRES am sk)
– vähintään kaksitoista (12) vuotta jatkuneesta erityisen ansiokkaasta toiminnasta johtokunnassa
ja/tai toimikunnissa, tai muusta pitkäaikaisesti ja aktiivisesta toiminnasta yhdistyksen tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Seinäjoen Reserviläisten Ansiomitali (SJKRES am)
– vähintään kuusi (6) vuotta jatkuneesta ansiokkaasta toiminnasta johtokunnassa ja/tai toimikun-
nissa, tai muusta aktiivisesta toiminnasta yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seinäjoen Reserviläisten Ansiomitali voidaan myöntää myös yhdistykseen kuulumattomalle hen-
kilölle, joka
– on erityisen ansiokkaasti tukenut yhdistyksen toimintaa taikka muuten toiminut merkittävällä ta-
valla reserviläisten tarkoitusperien hyväksi, tai
– on virassaan toimiessaan erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen päämääriä ja toimintaa.

4 § Esittäminen ja myöntäminen

Yhdistyksen ansiomitalin myöntää Seinäjoen Reserviläiset ry:n johtokunta.
Mitalin myöntöpäivänä on yhdistyksen perustamispäivänä 11.5.
Esityksen ansiomitalista tekee yhdistyksen jäsen tai jäsenet yhdistyksen johtokunnalle.
Johtokunta voi tehdä myös itsenäisiä esityksiä.

Ansiomitaleita myönnetään pääsääntöisesti kerran vuodessa. Ohjeellisena määränä voidaan pitää
enintään kuutta (6) myönnettyä ansiomitalia vuodessa, joista enintään kahta (2) soljen kera.
Erityisistä syistä voidaan näistä määristä kuitenkin johtokunnan päätöksellä poiketa.

Myönnetty ansiomitali luovutetaan sen saajalle yhdistyksen tai piirin juhlatilaisuudessa.
Ansiomitalia seuraa omistuskirja.

Yhdistys maksaa myöntämänsä ansiomitalit ja pitää luetteloa ansiomitaleiden saajista.

5 § Kantaminen

Yhdistyksen ansiomitaleja kannetaan nauhassa kunniamerkkien tapaan.
Sotilas- ja virkapuvussa mitaleita voidaan kantaa kuitenkin vain yhdistyksen omissa tilaisuuksissa.

6 § Sääntöjen hyväksyminen

Yhdistyksen johtokunta on 21.3.2011 hyväksynyt nämä säännöt käyttöönotettavaksi. Näillä uudiste-
tuilla ja tarkistetuilla säännöillä kumotaan ja korvataan aiemmat yhdistyksen johtokunnan kokouk-
sessaan 20.3.2001 hyväksymät ansiomitalin jakoperusteet.

Kuva:
Yhdistysmitali soljen kera. Numerointi on kaiverrettuna mitalin kääntöpuolelle.

Mitalin on suunnitellut Lasse Arovuo.